Equipment Project Management

Wij zijn sterk in het realiseren van specifieke equipment op uw specificatie. 

Remerij voert met betrekking tot de fabricage het volledige projectmanagement uit.

Indien gewenst stellen wij samen met u de specificaties op waaraan de equipment moet voldoen. Hierin toetsen wij het ontwerp aan de specifieke functionele eisen voor de toepassing, maar ook toetsen wij het ontwerp aan de geldende wet- en regelgeving.

Remerij kan voor u de coördinatie van het gehele realisatietraject verzorgen, zoals het:
 •     Opstellen van bevroren specificaties
 •     Opstellen en onderhouden van planning
 •     Uitvoeren van de wettelijk verplichte onderzoeken m.b.t. wet- en regelgeving
 •     Coördineren van de ontwerpfase
 •     Coördineren van de fabricagefase
 •     Coördineren van de assemblage fase
 •     Opstellen van testmethodieken en het uitvoeren van functionele tests
 •     Uitvoeren van de wettelijk verplichte compliance tests
 •     Coördineren en beheren van certificaten en normstelling
 •     Uivoeren van de risico inventarisatie
 •     Verzorgen van CE test en CE eigenverklaring
 •     Samenstellen van het wettelijk verplichte technisch dossier
 •     Opstellen van een machine handboek
 •     Realiseren van een user manual / quick guide
 •     Opstellen van een onderhoudsinstructie
 •     Coördineren van de NoBo instanties m.b.t. goedkeur en certificering
 •     Opleveren van de equipment
De activiteiten worden uitgevoerd door vakbekwame ervaren engineers.  

New eMMergy 17 oktober 2018

De organisatie van New eMMergy d.d. 17 oktober 2018 is in volle gang.En ook dit jaar is Remerij weer betrokken bij de organisatie van alweer het vierde congres van New eMMergy. Het congres wordt gehouden in het Atlas Theater in Emmen.

Bekijk alle berichten

Remerij op Twitter

Remerij is ook sociaal