Mode II audit door Bureau Veritas

« Terug naar het nieuws overzicht 30-09-2012
Op 1 oktober heeft er een MODE II systeemaudit binnen onze organisatie plaatsgevonden door Bureau Veritas.

De audit was met name gericht op het testen, revitaliseren en certificeren van Oil Field Equipment.
De omvangrijke testprocedures werden in de praktijk getoetst en de medewerkers werden getoetst op hun kennis en vaardigheden.

Daarbij werden de goedkeur criteria nauwkeurig beoordeeld en werd de traceability van het certificatie management systeem steeksproefgewijs op hiaten onderzocht.

Uitkomst: Remerij heeft de kennis, kunde en structurele procesgang uitstekend voor elkaar en komt voor MODE II certificatie in aanmerking.
 

New eMMergy 17 oktober 2018

De organisatie van New eMMergy d.d. 17 oktober 2018 is in volle gang.En ook dit jaar is Remerij weer betrokken bij de organisatie van alweer het vierde congres van New eMMergy. Het congres wordt gehouden in het Atlas Theater in Emmen.

Bekijk alle berichten

Remerij op Twitter

Remerij is ook sociaal